Even voorstellen

Wij zijn Gerdy-Haselhorst-Bloten en Anneke Jeeninga. Gerdy, geboren op de boerderij, is sinds de start van de kijk-, doe- en zorgactiviteiten actief en samen met boer Henk Visscher de voortrekker. Anneke is begin deze eeuw teruggekeerd uit het buitenland en woont nu met haar gezin bij de boerderij. Als boerinnen, activiteitenbegeleiders en tevens gastvrouwen, runnen wij de boerderij met de nevenactiviteiten, ondersteund door hulpboeren en –boerinnen, maar ook familie, vrienden en kennissen.

De boerderij op het Zandeinde is al ruim twee eeuwen lang in handen van de familie Bloten en overgegaan van vader op zoon. Een familiebedrijf, waar de deur altijd open staat voor de medemens. Lange tijd is de boerderij een gemengd bedrijf geweest met koeien en schapen. Van de laatste generatie (de vierde) heeft de oudste zoon samen met zijn vrouw het bedrijf in 1990 overgenomen van zijn ouders: Gerrit-Jan Bloten en Dien Dijk. Door de opgelegde beperkingen binnen de landbouw is hij met zijn gezin in 1995 naar Denemarken vertrokken. Ze hebben daar een goed draaiende melkveehouderij met Deense koeien.

De boerderij op het Zandeinde bleef in handen van de oudste zoon, maar de varkensschuren werden sinds 1995 verhuurd aan de familie Visscher, met boer Henk Visscher als beheerder van de stallen en de varkens. Vanuit een stichting is in 1997 de Kijk-, Doe en Zorgboerderij gestart met de naam ‘Aan ’t Zandeinde’. Boer Henk en Gerdy waren de voortrekkers. Beiden vanuit een zoektocht naar verbreding in de landbouw en een gedrevenheid om het gebeuren in en rondom de boederij te delen met anderen.
Een kraamafdeling werd omgebouwd tot een gezellige ontvangstruimte. Hier kregen vele individuele bezoekers, maar ook schoolklassen, groepen gehandicapten, kinderpartijtjes, met een educatief programma en het omgaan met dieren (aaien en knuffelen mag!) een goed beeld te zien achter de schermen van een boerderij.

De huidige nieuwe boerderij is in het jaar 2008 geopend. De oude varkensschuren moesten worden gesloopt, waardoor het dorp Lemele haar nieuwbouwplannen kon realiseren. Voor de familie Bloten waren er nog meer veranderingen. Twee andere zonen komen met hun gezin wonen op het bedrijf, waaronder ook schoondochter Anneke. Zij is na haar terugkeer uit het buitenland al snel zeer betrokken bij het gebeuren aan ’t Zandeinde. Helaas werd boer Henk getroffen door een ernstige ziekte. Boer Henk is in september 2008 overleden. Het is mooi dat hij de verhuizing van de dieren naar de nieuwe boerderij nog meegemaakt heeft. Het was zijn levenswerk.

In 2017 zijn we omgeschakeld van een gangbare naar een biologische varkenshouderij! Dat was een wens van ons allen, en we denken hiermee nog beter in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen. Hoewel er het nodige is vernaderd, blijft Aan ’t Zandeinde een kijk-, doe- en zorgboerderij waar hulpboeren, toeristen, schoolkinderen, stagiaires, vrijwilligers en andere belangstellenden zich thuis kunnen blijven voelen!